street name sign of dutch songs songwebsite songsite holland netherlands


In the Overtuin

Dutch songs with music and English translation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Or visit:


 
 
picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming
 
 
picture man with lute by frans hals dutch folk songs
 
 
 


Home         Search         Guestbook         Colophon

Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons


Boudewijn de Groot - Testament

Dutch songs with English translation, translated in English


<<  Marjolijne
Wim Sonneveld
  All songs
60's
   >>picture garland guirlande symbol of dutch song translated English translation

Boudewijn de Groot - Testament
Lyrics: Lennaert Nijgh / Music: Boudewijn de Groot
(1966)

Boudewijn de Groot - Testament
Tekst: Lennaert Nijgh / Muziek: Boudewijn de Groot
(1966)


©  copyright translation

picture garland guirlande symbol of dutch songs translated English translationDutch song Boudewijn de Groot - Testament
with lyrics, music, video and English translation songtext


picture garland guirlande symbol of dutch songs translated English translation

I'm twenty-two years old now, so I'm making
A will, a testament about my youth
I don't have goods or money though to offer
'Cause a smart guy for sure I've never been
But I still have some ideals that are quite charming
Well designed, although they are old-fashioned now
If you want them, you can pick them up for nothing
And especially young people like them still

Na tweeëntwintig jaren in dit leven
Maak ik het testament op van mijn jeugd
Niet dat ik geld of goed heb weg te geven
Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd
Maar ik heb nog wel wat mooie idealen
Goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn
Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen
Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn


picture garland guirlande symbol of dutch songs translated English translation

To my brother, who would like to go to college
I will gladly leave the adress of my pub
Where I drank too much to impress one of the women
And I got the slaps that I was asking for
Further more I have some female friends and they are
So well-mannered and respectable and smart
That no man will get a chance to even date them
But perhaps will someone manage to succeed

Aan mijn broertje, dat zo graag wil gaan studeren
Laat ik met plezier 't adres na van mijn kroeg
Waar ik teveel dronk om een vrouw te imponeren
En daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg
En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen
Die welopgevoed en zeer verstandig zijn
En waarmee je dus geen donder kunt beginnen
Maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein


picture garland guirlande symbol of dutch songs translated English translation

For my nephew are my unfulfilled desires
All those wishes that are infantile but deep
Looking back, I've always been one of those people
Who chased, but couldn't capture happiness
To my friends I gladly leave behind the talent
To fall instantly in love with just a smile
I myself I have been cheated once too many
But if you like to try it, just feel free

Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen
Wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep
Ik behoorde immer tot die groep van mensen
Voor wie 't geluk toch altijd harder liep
Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen
Om verliefd te worden op een meisjeslach
Zelf ben ik helaas een keer teveel bedrogen
Maar wie het eens proberen wil die mag


picture garland guirlande symbol of dutch songs translated English translation

And my girlfriend, I will leave you all those dark nights
I've been crying about your unfaithfulness
But remember this, I'm patiently still waiting
Till I laugh, because you're also cheated on
And the teacher who my whole youth long has warned me:
"Boy, I know one day you will take the wrong turn"
Can be satisfied, there's nothing more to give him
I mean, I will give him this much: he was right

Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten
Dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort
Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten
Tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt
En de leraar die mij altijd placht te dreigen
"Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad"
Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen
Dat wil zeggen: hij heeft toch gelijk gehad


picture garland guirlande symbol of dutch songs translated English translation

And my parents get the photo-album, all the
Pictures that do lie about a happy youth
They don't show the dull and uninspired lectures
Teaching honour and virtue to a child
And further more I will give back all the foolishness
That they taught me quite unnecessary those years
And after all, my parents cannot force me
To grow up without deep sorrow and regrets

Voor mijn ouders is het album met de plaatjes
Die zo vals getuigen van een blijde jeugd
Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes
Die een kind opvoeden in eer en deugd
En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug
Die ze mij teveel geleerd hebben die tijd
Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen
Groot te worden zonder diepe rouw en spijt


picture garland guirlande symbol of dutch songs translated English translation

Last of all I have a few good friends, close buddies
But I think they got enough from me so far
So they get the wages that they earned, their payment
All the booze and liquor that they've snatched from me
Nothing else, I only have just a few items
That I'll keep, they have no use for someone else
Some childhood memories, beloved and precious
I'll keep them close as long as I shall live

En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden
Maar die hebben al genoeg van mij gehad
Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden
Alle drank, die ze van mij hebben gejat
Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen
Die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft
Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen
Die neem je mee zolang je verder leeft©  copyright translation

picture garland guirlande symbol of dutch songs translated English translationBoudewijn de Groot (1944) is one of Netherlands's most famous singers, songwriters and composers. De Groot met lyrics writer Lennaert Nijgh (1945-2002) during high school and in 1964 he recorded some of their songs, but success stayed out. Also an album with covers and own songs (1965) didn't do much.

In 1966 they released the album For the survivors/Voor de overlevenden, with songs Lennaert Nijgh wrote about his childhood and early loves (with songs like 'Testament', 'Drowned butterfly'/'Verdronken vlinder', and 'Without friends I cannot live'/ 'Zonder vrienden kan ik niet'). It was an immense success, they won a Platinum Record and an Edison Music Award. The next year they achieved a number one position with the single 'The countryside of Maas and Waal'/'Het land van Maas en Waal'.

Above song was in the National Hit Parade Top 40 for 18 weeks, 3 weeks it had the number 1 position. It is still voted every year into the Top 2000 (traditionally broadcasted on the radio the last week of the year), as high as place 31/2000. No less than 17 of De Groot's hits have been voted into the Top 2000 over the years.

boudewijn de groot testament         boudewijn de groot testament         boudewijn de groot testament

In 1968 they released the hippie-album Picknick, with psychedelic lyrics and music (inspired by the Beatles' Sgt. Pepper's) with songs like 'Eva' and 'Prikkebeen'. After some years writing for other artists and little contact, De Groot and Nijgh had again success together with the L.P. How strong is the lonely biker/Hoe sterk is de eenzame fietser (1973). Again awarded with a Platinum Record and an Edison Music Award.

In the following decades, De Groot produced many records and wrote songs for other artists (like Rob de Nijs, Hans de Booij and Henny Vrienten), besides own singles and records, and he played the leading role in the musical Tsjechov (1991-1993).

In 1996 he worked again with Lennaert Nijgh, leading to the album A new autumn/Een nieuwe herfst. One of Boudewijn de Groot's greatest hits was 'Evening'/'Avond' (1997), which was written by Lennaert Nijgh in 1973.

icon list orange   More translated Dutch songs in the genre 'chanson' and more with the theme 'songs about the childhood'. See also the list of Dutch artists with all their songs on this website.
dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Testament' on Dutch website: Nederlandse songteksten.Search all Dutch pop songs, chansons
alphabetically / genres / themes
singers / songwriters


History of Dutch
pop songs, ballads and chansons
What is..?
the Top 2000 or a Dutch chanson


∗         ∗         ∗

icon dutch flag     Find over 3000 Dutch and English songtexts     icon dutch flag
on our Dutch website 'Nederlandse en Engelse songteksten'


∗         ∗         ∗

icon dutch flag  nederlandse liedjes met muziek vertaald naar het Engels met Engelse vertaling  flag german germany deutsch  niederländische lieder mit musik aus die Niederlande mit übersetzung in Englisch  flag french france  chansons néerlandais de pays bas hollande avec traduction en anglais  flag spain espagne espagnol  canciones holandes de países bajos con translaciones traducción en inglés  flag italian italy  canzone olandese olanda con musica traduzione inglese  flag europenian europe

∗         ∗         ∗


picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming   picture man with lute by frans hals dutch folk songs   picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons

Dutch children's songs   Dutch folk songs   Dutch pop songs/chansons


©  copyright translation
(2016)


<<  Marjolijne
Wim Sonneveld
  All songs
60's
   >>


Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons

Home         Search         Guestbook         Colophon