street name sign of dutch songs songwebsite songsite holland netherlands


In the Overtuin

Dutch songs with music and English translation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 Or visit:


 
 
picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming
 
 
picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons
 
 
 


Home         Search         Guestbook         Colophon

Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons


Search Dutch folk songs

Over 50 Dutch folk songs from The Netherlands, Holland


<<  Search
     Dutch children's songs
  Search all
Dutch songs
 


↓   Dutch alphabetical order   ↓
↓ ↓    English alphabetical order     ↓ ↓
↓ ↓ ↓   Canons  -  Christmas songs   ↓ ↓ ↓
Dutch alphabetical order
Alphabetical list of Dutch folk songs with English translation


Aan d' oever van een snellen vliet
  A sorrowfull sad little girl sat down
Al die willen te kaap'ren varen
  If you want to sail to the cape
De boer had maar enen schoen
  The farmer had just one shoe
Ain boer wol noar zien noaber tou
  A farmer went to his neighbour
Het daghet in den oosten
  The day dawns in the east
Dat gaat naar Den Bosch toe
  To Den Bosch we're going
Drie schuintamboers die kwamen
  Three drummers young marching
Dubbele Jan die zie je niet meer
  Jan Double Jan, is no longer found
Egidius waer bestu bleven
  Egidius where have you gone to
Galathea siet den dach comt aen
  Galathea, see the day begins
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
  Did you hear about the treasure fleet
Heer Halewijn zong een liedekijn
  Lord Halewijn sang a little song
In een blauwgeruiten kiel
  In a blue chequered peasant smock
In naam van Oranje, doet open de poort
  In name of the prince, open these
In 't groene dal, in 't stille dal
  In this green valley, peaceful, quiet
Jan Pierewiet, Jan Pierewiet
  Jan Pierewiet, Jan Pierewiet
Een karretje op een zandweg reed
  A small wooden cart, the moon was bright
Klein vogelijn op groenen tak
  Small tiny bird on your green branch
Komt vrienden in het ronden
  My friends, come sit around me
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
  The horn sounds along the mountain
Mama, 'k wil 'n man hê
  Mummy, I want a husband
My Sarie Marais is so ver van my hart
  My Sarie Marais is so far from my heart
De paden op, de lanen in
  Take any path you like, take any road
Uren, dagen, maanden, jaren
  Time flies as a twilight shadow
Waar de blanke top der duinen
  Where the white and gleaming dune top
Het waren twee conincskinderen
  Once there where two king's children
Wij zijn al bijeen, al goe kadulletjes
  We're together here, good-natured fatties


English alphabetical order
Alphabetical list English translations of Dutch folk songs


The day dawns in the east
  Het daghet in den oosten
Did you hear about the treasure fleet
  Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
Egidius where have you gone to
  Egidius waer bestu bleven
The farmer had just one shoe
  De boer had maar enen schoen
A farmer went to his neighbour
  Ain boer wol noar zien noaber tou
Galathea, see the day begins
  Galathea siet den dach comt aen
The horn sounds along the mountain
  Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
If you want to sail to the cape
  Al die willen te kaap'ren varen
In a blue chequered peasant smock
  In een blauwgeruiten kiel
In name of the prince, open these
  In naam van Oranje, doet open de poort
In this green valley, peaceful, quiet
  In 't groene dal, in 't stille dal
Jan Double Jan, is no longer found
  Dubbele Jan die zie je niet meer
Jan Pierewiet, Jan Pierewiet
  Jan Pierewiet, Jan Pierewiet
Lord Halewijn sang a little song
  Heer Halewijn zong een liedekijn
Mummy, I want a husband
  Mama, 'k wil 'n man hê
My friends, come sit around me
  Komt vrienden in het ronden
My Sarie Marais is so far from my heart
  My Sarie Marais is so ver van my hart
Once there where two king's children
  Het waren twee conincskinderen
Small tiny bird on your green branch
  Klein vogelijn op groenen tak
A small wooden cart, the moon was bright
  Een karretje op een zandweg reed
A sorrowfull sad little girl sat down
  Aan d' oever van een snellen vliet
Take any path you like, take any road
  De paden op, de lanen in
Three drummers young marching
  Drie schuintamboers die kwamen
Time flies as a twilight shadow
  Uren, dagen, maanden, jaren
To Den Bosch we're going
  Dat gaat naar Den Bosch toe
We're together here, good-natured fatties
  Wij zijn al bijeen, al goe kadulletjes
Where the white and gleaming dune top
  Waar de blanke top der duinen


Dutch canons
In Dutch alphabetical order


De bezem, de bezem
  The floor broom, the floor broom
Brand in Mokum, brand in Mokum
  Mokum's burning, Mokum's burning
Drie ganzen in 't haverstro
  Three gooses on oat straw bales
Hemel en aarde kunnen vergaan
  Heaven and earth can come to an end
Kom mee naar buiten allemaal
  Come with me to the countryside
Ontwaak, ontwaak! De morgen breekt aan
  Wake up, wake up! The morning begins
De rivier de Rhône is een wilde vloed
  Look, the river named the Rhone flows
De uil zat in de olme
  The owl sat in the elm tree
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon
  Look, see the sun, so lovely bright


Dutch Christmas folk songs
In Dutch alphabetical order


Engelkens door het luchtruim zwevend
  Angels floating in the heavens
Er is een Kindeke geboren op aard
  A little Child is born now into the world
Ere zij God, in den hoge
  Honour to God, high in heaven
Herders, hij is geboren
  Shepherds, he has been born in
De herdertjes lagen bij nachte
  The shepherds were lying round midnight
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
  Cold is this little Child, cold is the air
't Is geboren, het godd'lijk Kind
  The divine Child is born today
Klein, klein Jezuken
  Jesus, little, small
Komt allen tezamen
  All join here together
Midden in de winternacht
  Midnight in this winter night
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
  Now be welcome with us Jesus
O herders, verlaat uw bokjes en schapen
  Oh shepherds abandon sheep and goats
O Kerstnacht, schoner dan de dagen
  Oh, Christmas night, brighter than the day
O Kindeke klein, o Kindeke teer
  Oh litte Child small, oh little Child frail
Stille nacht, heilige nacht
  Silent night, holy night
     
Some Christmas children's songs
(on Children's songs)

   

Search all
translated Dutch songs


∗         ∗         ∗

icon dutch flag     Didn't you find the song you were looking for?     icon dutch flag
Visit our Dutch website 'Nederlandse volksliedjes' with Dutch songtexts:


Over 230 Dutch folk songs:
www.volksliedjes.overtuin.net

∗         ∗         ∗picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming   picture man with lute by frans hals dutch folk songs   picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons

Dutch children's songs   Dutch folk songs   Dutch pop songs/chansons©  copyright
translations, sheet music and music<<  Search
     Dutch children's songs
  Search all
Dutch songs
 


           


Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons

Home         Search         Guestbook         Colophon