street name sign of dutch songs songwebsite songsite holland netherlands


In the Overtuin

Dutch songs with music and English translation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 Or visit:


 
 
picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming
 
 
picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons
 
 
 


Home         Search         Guestbook         Colophon

Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons


Search Dutch folk songs

Over 60 Dutch folk songs from The Netherlands, Holland


<<  Search
Dutch children's songs
  Search all
Dutch songs
   >>


↓   Dutch alphabetical order   ↓
↓ ↓    English alphabetical order     ↓ ↓
↓ ↓ ↓   Canons  -  Christmas songs   ↓ ↓ ↓
Dutch alphabetical order
Alphabetical list of Dutch folk songs with English translation


Aan d' oever van een snellen vliet
  A sorrowfull sad little girl sat down
Al die willen te kaap'ren varen
  If you want to sail to the cape
De boer had maar enen schoen
  The farmer had just one shoe
Ain boer wol noar zien noaber tou
  A farmer went to his neighbour
Daar was een sneeuwwit vogeltje
  A snow white bird sat on a branch
Het daghet in den oosten
  The day dawns in the east
Dat gaat naar Den Bosch toe
  To Den Bosch we're going
Drie schuintamboers die kwamen
  Three drummers young marching
Dubbele Jan die zie je niet meer
  Jan Double Jan, is no longer found
Egidius waer bestu bleven
  Egidius where have you gone to
Galathea siet den dach comt aen
  Galathea, see the day begins
Goddinne die de naam van 't schip-rijck
  My goddess you're bearing the name
Hadt hy Hollandt dan ghedragen
  He carried Holland all his life-time
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
  Did you hear about the treasure fleet
Heer Halewijn zong een liedekijn
  Lord Halewijn sang a little song
Help nu u self so helpt u Godt
  Now help yourself and you help God
Ic stont op hoogen bergen
  One day from these high mountains
Ik zeg adieu wij twee wij moeten scheiden
  I say farewell we have to part the two of us
In een blauwgeruiten kiel
  In a blue chequered peasant smock
In naam van Oranje, doet open de poort
  In name of the prince, open these
In 't groene dal, in 't stille dal
  In this green valley, peaceful, quiet
Jan Pierewiet, Jan Pierewiet
  Jan Pierewiet, Jan Pierewiet
't Kan mijn schip niet qualik gaen
  My ship no longer can be wrecked
Een karretje op een zandweg reed
  A small wooden cart, the moon was bright
Klein vogelijn op groenen tak
  Small tiny bird on your green branch
Komt vrienden in het ronden
  My friends, come sit around me
Laet sang en spel, tambour en fluyt
  The music, singing, drums and flutes
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
  The horn sounds along the mountain
Mama, 'k wil 'n man hê
  Mummy, I want a husband
De meimaand is in 't land
  May has arrived in our land
Merck toch hoe sterck
  Notice the strong, forceful efforts
Mitte confitte kom t' avond thuis
  Mitte confitte you have to come home
Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur
  Mommy a suitor's knocking on the door
Molenaartjes wind is zuidenwind
  Our miller's wind blows from the south
My Sarie Marais is so ver van my hart
  My Sarie Marais is so far from my heart
De paden op, de lanen in
  Take any path you like, take any road
Plompaard en zijn wuvetje
  Plompaard and his little wife
Slaat op den trommele
  Beat on the army drums
Stort tranen uyt, schreyt luyde
  Pour out your tears weep loudly
Toen den Hertog Jan kwam varen
  When Duke Jan arrived here on his horse
Uren, dagen, maanden, jaren
  Time flies like a passing shadow
Het viel eens hemels douwe
  A dew fell down from heaven
Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan
  Four weavers had gone to the market one day
Waar de blanke top der duinen
  Where the white and gleaming dune top
Het waren twee conincskinderen
  Once there where two king's children
Wie wil er mee naar Wieringen varen
  Who wants to sail to Wieringen with us
Wilhelmus van Nassouwe (volkslied)
  William of Nassau (national anthem)
Wi willen van den kerels zinghen
  We'll sing a song about the farmers
Des winters als het regent
  On rainy days in winter
Word wakker het zonnetje is al op
  Wake up, look the sun is high in the sky
Wij zijn al bijeen, al goe kadulletjes
  We're together here, good-natured fatties
Zeg kwezelken wilde gij dansen
  Well pietist let's dance together
Het zoude een schamel mersenier
  A poor, shabby vendor


English alphabetical order
Alphabetical list English translations of Dutch folk songs


Beat on the army drums
  Slaat op den trommele
The day dawns in the east
  Het daghet in den oosten
A dew fell down from heaven
  Het viel eens hemels douwe
Did you hear about the treasure fleet
  Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
Egidius where have you gone to
  Egidius waer bestu bleven
The farmer had just one shoe
  De boer had maar enen schoen
A farmer went to his neighbour
  Ain boer wol noar zien noaber tou
Four weavers had gone to the market one day
  Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan
Galathea, see the day begins
  Galathea siet den dach comt aen
He carried Holland all his life-time
  Hadt hy Hollandt dan ghedragen
The horn sounds along the mountain
  Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
I say farewell we have to part the two of us
  Ik zeg adieu wij twee wij moeten scheiden
If you want to sail to the cape
  Al die willen te kaap'ren varen
In a blue chequered peasant smock
  In een blauwgeruiten kiel
In name of the prince, open these
  In naam van Oranje, doet open de poort
In this green valley, peaceful, quiet
  In 't groene dal, in 't stille dal
Jan Double Jan, is no longer found
  Dubbele Jan die zie je niet meer
Jan Pierewiet, Jan Pierewiet
  Jan Pierewiet, Jan Pierewiet
Lord Halewijn sang a little song
  Heer Halewijn zong een liedekijn
May has arrived in our land
  De meimaand is in 't land
Mitte confitte you have to come home
  Mitte confitte kom t' avond thuis
Mommy a suitor's knocking on the door
  Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur
Mummy, I want a husband
  Mama, 'k wil 'n man hê
The music, singing, drums and flutes
  Laet sang en spel, tambour en fluyt
My friends, come sit around me
  Komt vrienden in het ronden
My goddess you're bearing the name
  Goddinne die de naam van 't schip-rijck
My ship no longer can be wrecked
  't Kan mijn schip niet qualik gaen
My Sarie Marais is so far from my heart
  My Sarie Marais is so ver van my hart
Notice the strong, forceful efforts
  Merck toch hoe sterck
Now help yourself and you help God
  Help nu u self so helpt u Godt
On rainy days in winter
  Des winters als het regent
Once there where two king's children
  Het waren twee conincskinderen
One day from these high mountains
  Ic stont op hoogen bergen
Our miller's wind blows from the south
  Molenaartjes wind is zuidenwind
Plompaard and his little wife
  Plompaard en zijn wuvetje
A poor, shabby vendor
  Het zoude een schamel mersenier
Pour out your tears weep loudly
  Stort tranen uyt, schreyt luyde
Small tiny bird on your green branch
  Klein vogelijn op groenen tak
A small wooden cart, the moon was bright
  Een karretje op een zandweg reed
A snow white bird sat on a branch
  Daar was een sneeuwwit vogeltje
A sorrowfull sad little girl sat down
  Aan d' oever van een snellen vliet
Take any path you like, take any road
  De paden op, de lanen in
Three drummers young marching
  Drie schuintamboers die kwamen
Time flies like a passing shadow
  Uren, dagen, maanden, jaren
To Den Bosch we're going
  Dat gaat naar Den Bosch toe
Wake up, look the sun is high in the sky
  Word wakker het zonnetje is al op
We'll sing a song about the farmers
  Wi willen van den kerels zinghen
We're together here, good-natured fatties
  Wij zijn al bijeen, al goe kadulletjes
Well pietist let's dance together
  Zeg kwezelken wilde gij dansen
When Duke Jan arrived here on his horse
  Toen den Hertog Jan kwam varen
Where the white and gleaming dune top
  Waar de blanke top der duinen
Who wants to sail to Wieringen with us
  Wie wil er mee naar Wieringen varen
William of Nassau (national anthem)
  Wilhelmus van Nassouwe (volkslied)


Dutch canons or rounds
In Dutch alphabetical order


De bezem, de bezem
  The floor broom, the floor broom
Brand in Mokum, brand in Mokum
  Mokum's burning, Mokum's burning
Drie ganzen in 't haverstro
  Three gooses on oat straw bales
Hemel en aarde kunnen vergaan
  Heaven and earth can come to an end
Kom mee naar buiten allemaal
  Come with me to the countryside
Ontwaak, ontwaak! De morgen breekt aan
  Wake up, wake up! The morning begins
De rivier de Rhône is een wilde vloed
  Look, the river named the Rhone flows
De uil zat in de olme
  The owl sat in the elm tree
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon
  Look, see the sun, so lovely bright


Dutch Christmas folk songs
In Dutch alphabetical order


Engelkens door het luchtruim zwevend
  Angels floating in the heavens
Er is een Kindeke geboren op aard
  A little Child is born now into the world
Ere zij God, in den hoge
  Honour to God, high in heaven
Herders, hij is geboren
  Shepherds, he has been born in
De herdertjes lagen bij nachte
  The shepherds were lying round midnight
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
  Cold is this little Child, cold is the air
't Is geboren, het godd'lijk Kind
  The divine Child is born today
Klein, klein Jezuken
  Jesus, little, small
Komt allen tezamen
  All join here together
Midden in de winternacht
  Midnight in this winter night
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
  Now be welcome with us Jesus
O herders, verlaat uw bokjes en schapen
  Oh shepherds abandon sheep and goats
O Kerstnacht, schoner dan de dagen
  Oh, Christmas night, brighter than the day
O Kindeke klein, o Kindeke teer
  Oh litte Child small, oh little Child frail
Stille nacht, heilige nacht
  Silent night, holy night
     
Some Christmas children's songs
(on Children's songs)

   

Search all
translated Dutch songs


∗         ∗         ∗

icon dutch flag     Didn't you find the song you were looking for?     icon dutch flag
Visit our Dutch website 'Nederlandse volksliedjes' with Dutch songtexts:


Over 230 Dutch folk songs:
www.volksliedjes.overtuin.net

∗         ∗         ∗picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming   picture man with lute by frans hals dutch folk songs   picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons

Dutch children's songs   Dutch folk songs   Dutch pop songs/chansons©  copyright
translations, sheet music and music<<  Search
Dutch children's songs
  Search all
Dutch songs
   >>


           


Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons

Home         Search         Guestbook         Colophon